CHEBSKÝ HRÁZDĚNÝ STATEK V MILÍKOVĚ

V letech 2017 – 2021 je statek v Milíkově z důvodu rekonstrukce pro veřejnost uzavřen !

Památka lidové architektury

V roce 2008 zakoupil Karlovarský kraj v obci Milíkov chebský hrázděný statek čp. 18. Statek byl dán do správy Muzea Cheb, které zde veřejnosti zpřístupnilo […]

Prosinec 6. 2017|Milíkov|

HISTORIE STATKU A OBCE

AKTUALITY 

Okolím Doubravy

Muzeum Cheb opět otevřeno!