12.10.2022

Přednáška o životě a rozšíření jednoho z nejvzácnějších ptáků České republiky. Dozvíte se o historickém a současném výskytu v Karlovarském kraji. Odhalíme příčiny ohrožení a možné nástroje nápravy dnešního neutěšeného stavu. Seznámíte se s rodícím se projektem, který může pomoci nejen sově pálené. 

Pavel Jaška: O sově pálené v Horním Poohří
Den: středa 12. října 2022
Čas: 17:30
Místo: Valdštejnská obrazárna, Muzeum Cheb.
Přednášející: RNDr. Pavel Jaška, Ph. D. (AOPK ČR RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592