Archeologické nálezy tvoří nedílnou součást expozice muzea v Chebu již od jeho založení (roku 1873) a dnes patří k nejrozsáhlejším celkům muzejní sbírky. Současně je Muzeum Cheb p.o. Karlovarského kraje oprávněnou organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů v okrese Cheb a oblastech spravovaných stavebními úřady v Kraslicích a Kynšperku nad Ohří v okrese Sokolov. Tuto činnost vykonává již dlouhodobě s důrazem na komplexní poznávání dějin regionu.

Dále se v chebském muzeu věnujeme ochraně archeologického kulturního dědictví v rámci Karlovarského kraje a to především ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Poznání našeho regionu dále rozvíjíme a prohlubujeme ve vzájemné koordinaci s dalšími specializovanými pracovišti, institucemi a univerzitami v České republice i v zahraničí.

Významnou oblast muzejní práce pak tvoří bohatá škála služeb poskytovaných (například formou zápůjček či konzultací) směrem k badatelské veřejnosti. Archeologické pracoviště našeho muzea připravilo a do budoucna připravuje celou řadu úspěšných projektů, odborných seminářů a výstav.

Další články 

Archeologické léto

Archeologické léto