17.10.2020

Výklad o významu jednotlivých městských památek, jejichž velká část je již součástí archeologie. Cíl výletu – hradiště Starý zámek (Kager či Kolová) – je polykulturní lokalita s památkami od doby bronzové, přes nezdařilou lokaci středověkého města až po novověké lomy. Projdeme centrem města po nejdůležitějších památkách – městská branka, hrad, židovský hřbitov a další – následně procházkou na hradiště Starý zámek a odtud zpět. Délka trasy cca 9 km.

Mezinárodní den archeologie – Z Kynšperka na Kolovou a zpět
Den: sobota 17. října 2020
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 v Kyšperku nad Ohří před kostelem Nanebevzetí panny Marie na náměstí 5. května.
Doprava tam: vlak Chebu (8:17) – Kynšperk n. Ohří (8:29); vlak Karlovy Vary (7:32) – Sokolov (7:54) – Kynšperk n. Ohří (8:10).
Doprava zpět: vlak Kynšperk n. Ohří (14:03; 15:27) – Cheb (14:17, 15:40); vlak Kynšperk n. Ohří (14:29) – Sokolov (14:41) – Karlovy Vary (15:00).
Trasa: Projdeme centrem města po nejdůležitějších památkách – městská branka, hrad, židovský hřbitov a další, následně procházkou na hradiště Starý zámek (Kager či Kolová) a odtud zpět (alternativně dvě trasy). Délka trasy cca 9 km; předpokládaný konec před 14:00.
Průvodci: Mgr. Michal Beránek a Mgr. Markéta Janáková (oba Muzeum Cheb)
Kontakt: M. Beránek, tel.: 736 754 830 nebo beranek@muzeumcheb.cz
Poznámka: Nepromokavou obuv a oblečení do terénu. Svačinu a pití s sebou.

AKTUALITY 

Mezinárodní den archeologie

Festival ptactva v Chebu