25.7., 15.8., 19.9. 2020

V rámci projektu NPÚ „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“ pořádá Muzeum Cheb v letošní hlavní návštěvnické sezóně celkem třikrát speciální prohlídky Valdštejnského okruhu v dobových kostýmech, při nichž se návštěvníci dozvědí informace o osobnosti a životě Albrechta z Valdštejna i okolnostech jeho zavraždění v Pachelbelově domě.

Netradiční prohlídky proběhnou v autentických historických prostorách muzea v termínech:
25. července, 15. srpna a 19. září, vždy odpoledne od 13 hodin,
poslední prohlídka bude možná od 16:30 hod.

Akce není z kapacitních důvodů určena pro hromadné skupiny.
Vstupné: 50/25 Kč.