20.4.2023

Komponovaný večer pořádaný s Odbornou společností Fauna-Flora u příležitosti vernisáže malé výstavy Fauna třetihor a vydání vlastního stejnojmenného sešitku poštovních známek. Krátkou přednášku a besedu na téma třetihorních obratlovců povede odborný poradce společnosti doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. Informace o novém projektu vlastních poštovních známek a příležitostných dopisnic představí předseda Odborné společnosti Fauna-Flora Václav Fiala. Chybět nebude malíř a ilustrátor Arnošt Hanák, který autorem všech představovaných a vystavovaných kreseb a obrazů. V rámci večera proběhne křest nového sešitku vlastních známek Fauna třetihor, ve kterém je zobrazen i třetihorní chobotnatec Deinotherium, který pochází z lokality Horní Ves u Třebeně. Tento pro náš region významný druh je i námětem již vydané příležitostné přítiskové dopisnice. Na vernisáži výstavy bude představena další zcela nová příležitostná dopisnice speciálně vydaná k této chebské výstavě. V plánu je i malá autogramiáda „otců“ všech vydávaných cenin – výtvarníka Arnošta Hanáka, autora námětu Václava Fialy a odborného poradce Václava Zieglera.

Fauna třetihor v oblasti Chebska
Den: čtvrtek 20. dubna 2023
Čas: 17:00
Místo: Muzeum Cheb, Valdštejnská obrazárna (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592
Poznámka: Všechny vydávané ceniny bude možné na vernisáži zakoupit.