Ukončení soudního sporu

Po více než dvou letech došlo v listopadu loňského roku k vynesení rozsudku v soudním sporu mezi městem Loket na jedné straně a Karlovarským krajem a Muzeem Cheb, které je jeho příspěvkovou organizací, na straně druhé. Město Loket roku 2016 podalo žalobu na vydání movité věci, jejímž předmětem byl soubor uměleckých předmětů, zahrnující i tzv. národopisná kamna z dílny krásenského sochaře a keramika Willibalda Russe (1888–1974). 

Listopadový rozsudek, který v těchto dnech nabyl právní moci, požadavky města Loket na vydání předmětů zamítl. Soud shledal nárok žaloby nedůvodným, neboť nebyla prokázána skutečnost, že došlo k nabytí vlastnictví žalobce k předmětným movitým věcem k 31. 12. 1949, a že se jedná o historický majetek, tj. shledal nedostatek aktivní věcné legitimace žalobce. Soubor tak nadále zůstává ve vlastnictví Karlovarského kraje a ve správě Muzea Cheb, díky čemuž bude možno přikročit k realizaci záměru restaurovat a do expozičních prostor muzea přesunout Russova kamna, vypracovaného již v roce 2012 pozdějším ředitelem Muzea Cheb Zbyňkem Černým. V brzké době bude dokončen podrobný restaurátorský průzkum díla, po němž bude následovat odborné rozebrání a přesun z prostor chebského hradu, kde jsou kamna v současné době umístěna. Po zrestaurování jednotlivých částí bude proces financovaný z rozpočtu Karlovarského kraje završen jejich opětovným sestavením. Realizace náročného podniku bude předmětem veřejné soutěže.