10.3. – 17.9.2023

Výstava Městské brány a opevnění města Chebu představuje historický vývoj městských hradeb a jejich jednotlivých částí včetně stavebního vývoje chebské barokní pevnosti. Současně nabízí také zasvěcený pohled na vývoj pevnostního stavitelství v rámci chebské historie a poutavou formou představuje i jednotlivé vstupní objekty do města v kontextu rozličných dějinných etap. Výstava probíhá ve výstavních prostorách Muzea Cheb, a to od 10. března do 17. září 2023. Vernisáž výstavy se uskutečnila 9. března 2023.

AKTUALITY