16.3.2023, 17:30

Přednáška představí střípky z historie výskytu vlka, rysa a medvěda v severozápadních Čechách se zaměřením na Karlovarský kraj. Zájem o velké šelmy provází člověka od nepaměti. V minulosti představovaly pro člověka konkurenci, která ho mohla i ohrozit na životě a znalost jejich teritoria a zvyků byla klíčová pro přežití. Časy se změnily a velké šelmy utrpěly v zápase s lidskou společností drtivou porážku. Přesto však v tom, jak vnímáme velké šelmy, přetrvává kromě zvědavosti a respektu i trocha zášti.

RNDr. Jan Matějů, Ph.D. vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se na Katedře zoologie v rámci magisterského a doktorského studia věnoval ekologii sysla obecného a posléze i evoluci sociality a pohlavního dimorfismu u syslů, psounů a svišťů. Téměř sedm let pracoval na středisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Karlových Varech a od roku 2012 je kurátorem přírodovědných sbírek v Muzeu Karlovy Vary. Kromě národního a evropského záchranného programu pro sysla obecného se věnuje zejména regionální faunistice a popularizaci přírodních fenoménů Karlovarského kraje. Zabývá se i dalšími aspekty přírody a krajiny zejména Doupovských hor.