10.3.2023, 17:30

Cesta českých přírodovědců jižním Mexikem během které společně s nimi navštívíme řadu přírodních zajímavostí, např. „kaktusový les“, tropický deštný les, ale i několik výjimečných historických památek. Přednáška se uskuteční 10. března 2023 v 17.30 ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb.

RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. je dlouholetým učitelem na Biskupském gymnáziu B. Balbína v Hradci Králové a působí též jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Je členem Ústřední komise Biologické olympiády, v posledních letech vedoucím pracovní skupiny pro kategorie C a D. Zabývá se zejména lesními ekosystémy a ekologickou výchovou.