3.9.2021 – 9.1.2022

Výstava Smrt pohledem archeologie představuje jednu z tradičních disciplín archeologie, tedy výzkumy pohřebišť, kterým se Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje dlouhodobě věnuje. Především v poslední době v rámci tzv. záchranné archeologie jsme měli možnost zkoumat řadu dnes již zaniklých hřbitovů. Na funerální materiál však můžeme narazit i při jiných archeologických akcích, kupříkladu náhrobní kameny byly často používány jako levný stavební materiál.

Výstavní sál Muzea Cheb, 3. září 2021 – 9. ledna 2022
vernisáž výstavy: 2. září 2021 od 17.00 hod.

Výstava představuje formy pohřebního ritu na Chebsku od doby bronzové až po 20. století. Návštěvníci se mohou těšit především na movité exponáty z krypty kostela sv. Mikuláše v Chebu či z hrobky rodiny Hendrichů ve Skalné. Neopomenuli jsme ani mohylník z doby bronzové u Žírovic či raně slovanská pohřebiště na Chebském hradě a Třebeni. Prezentován je zde i tamější zaniklý středověký až raně novověký hřbitov. Ze stejného období pochází také hřbitovy v Městských sadech v Chebu, u kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné či hřbitov v Pomezí nad Ohří, které jsou dnes již také zrušeny. Zároveň jsou na výstavě ke zhlédnutí památky ze hřbitovů, které zanikly až po roce 1945 a dnes jsou běžným archeologickým pramenem.

V tradičních představách jsou považovány za archeologicky nejzajímavější hroby z pohanských dob, doby bronzové či raně slovanské, kdy se do hrobů zemřelým vkládaly nejrůznější milodary v podobě šperků, zbraní či potravy. Ale ani novověk, především období baroka, se nenechal zahanbit a nálezy z této doby patří k nejprestižnějším. Řada devocionálií byla vyráběna z luxusních materiálů či byly velmi vzdálenými importy. Zde můžeme jmenovat například poutní odznaky ze Staré Boleslavi či tzv. Jeruzalémské křížky. V této době se však do hrobů dostávaly i předměty každodenní potřeby jako hřebeny či dětské hračky. Návštěvníci se mohou těšit na mnoho dalších zajímavých exponátů, se kterými mají málokdy možnost se setkat.

Na výstavě jsou zapůjčeny také exponáty z majetku měst Skalná a Chodov. Rádi bychom poděkovali všem, se kterými jsme spolupracovali v rámci samotných archeologických výzkumů a kteří tak dali najevo, že ochrana archeologického kulturního dědictví jim není lhostejná.