3.9.2021 – 9.1.2022

Výstava Smrt pohledem archeologie představuje jednu z tradičních disciplín archeologie, tedy výzkumy pohřebišť, kterým se Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje dlouhodobě věnuje. Především v poslední době v rámci tzv. záchranné archeologie jsme měli možnost zkoumat řadu dnes již zaniklých hřbitovů. Na funerální materiál však můžeme narazit i při jiných archeologických akcích, kupříkladu náhrobní kameny byly často používány jako levný stavební materiál.

Výstava představuje formy pohřebního ritu na Chebsku od doby bronzové až po 20. století. Návštěvníci se mohou těšit především na movité exponáty z krypty kostela sv. Mikuláše v Chebu či z hrobky rodiny Hendrichů ve Skalné. Neopomenuli jsme ani mohylník z doby bronzové u Žírovic či raně slovanská pohřebiště na Chebském hradě a Třebeni. Prezentován je zde i tamější zaniklý středověký až raně novověký hřbitov. Ze stejného období pochází také hřbitovy v Městských sadech v Chebu, u kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné či hřbitov v Pomezí nad Ohří, které jsou dnes již také zrušeny. Zároveň jsou na výstavě ke zhlédnutí památky ze hřbitovů, které zanikly až po roce 1945 a dnes jsou běžným archeologickým pramenem.

V tradičních představách jsou považovány za archeologicky nejzajímavější hroby z pohanských dob, doby bronzové či raně slovanské, kdy se do hrobů zemřelým vkládaly nejrůznější milodary v podobě šperků, zbraní či potravy. Ale ani novověk, především období baroka, se nenechal zahanbit a nálezy z této doby patří k nejprestižnějším. Řada devocionálií byla vyráběna z luxusních materiálů či byly velmi vzdálenými importy. Zde můžeme jmenovat například poutní odznaky ze Staré Boleslavi či tzv. Jeruzalémské křížky. V této době se však do hrobů dostávaly i předměty každodenní potřeby jako hřebeny či dětské hračky. Návštěvníci se mohou těšit na mnoho dalších zajímavých exponátů, se kterými mají málokdy možnost se setkat.

Na výstavě jsou zapůjčeny také exponáty z majetku měst Skalná a Chodov. Rádi bychom poděkovali všem, se kterými jsme spolupracovali v rámci samotných archeologických výzkumů a kteří tak dali najevo, že ochrana archeologického kulturního dědictví jim není lhostejná.