31.3.2023

Muzejní knihovna se i letos, po malé odmlce, připojila k akci knihoven pořádané na podporu dětského čtenářství. Děti při ní  nocují nejen v knihovnách po celé republice u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Naše nocovka byla určena pro děti od 6 do 12 let, pro něž jsme kromě romantického přespání v muzeu připravili také doprovodný program. Ten se nesl v duchu Chebských pověstí. Již tradičně jsme tvořili, užili si malé dobrodružství a  samozřejmě nechybělo ani čtení.