29.3.2019

Muzeum Cheb se i tento rok připojilo k akci knihoven pořádané na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách po celé republice u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Akce byla určena pro děti od 6 do 12 let.

Pro děti byl kromě romantického přespání v muzeu připraven také doprovodný program, tentokrát na železničářské téma se spisovatelem Robertem Drozdou a jeho pohádkami o panu přednostovi Drahorádovi. Již tradičně děti v průběhu večera tvořily, povídaly si a samozřejmě i četly.