3.3.2022, 17:30

Chcete vědět, jak asi vypadala krajina na Ašsku před příchodem člověka? Jak se změnila od roku 1850? Jaký vliv mají tyto změny na biodiverzitu? Jaká ponaučení z toho plynou nejen pro ochranu přírody? To vše se můžete dozvědět, pokud navštívíte cyklus přednášek, který moderuje paleoekolog doc. Petr Kuneš z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.