Muzeum Cheb nabízí nevidomým a slabozrakým dvě tématicky zaměřené besedy s haptickými prvky. První z nich je beseda s názvem Dílna archeologa, která je koncipována jako povídání nejen o regionální archeologii s haptikou. Druhá beseda nazvaná Chebské náměstí představí věrný dřevěný model chebského náměstí doplněný tištěným průvodcem pro nevidomé. Na obě besedy je nutné se předem objednat (sekretariat@muzeumcheb.cz, tel. 739 322 499), obě besedy jsou zdarma.

Muzeum se nachází v  dolní části náměstí pod budovami zv. Špalíček. Na besedy je vstup služebním vchodem zboku v uličce ke kostelu sv. Mikuláše (Kostelní ul.) – zde je umístěn zvonek, lze domluvit doprovod po muzeu. Místnost na besedy se nachází v mezipatře budovy, přístup je po schodišti. Lze domluvit vyzvednutí u vchodových dveří. Model náměstí se nachází v expozici v 1. patře, k němu doprovází vždy muzejní pracovník. Vodící psi mají na besedy přístup.