19.10.2019

19. října 2019 se uskutečnilo na dvoře Centrálního depozitáře Muzea Cheb seznámení veřejnosti s archeologií a především s našimi archeologickými nálezy v neformální atmosféře. Archeologové chebského muzea připravili rekonstrukce historických artefaktů, které si mohli účastníci akce vyzkoušet a prozkoumat. Zájemci se zde seznámili nejen se skutečnými nálezy, ale především také s poznatky o tom, jak současná archeologie funguje.