22.4.2024

Oslava Dne Země spojená s aktivitami zaměřenými na téma životní prostředí a ochrana přírody – soutěže, workshopy, seznámení s CHKO Slavkovský les.  Akce je vhodná pro rodiny i školní kolektivy.

Den Země v Kynšperku nad Ohří
Den: pondělí 22. dubna 2024
Čas: 10:00–15:00
Místo: Park „U tří kaštanů“ u rybníka Sýkorák v Kynšperku nad Ohří (50°7’9″N, 12°32’18″E). Doprava: TAM a ZPĚT: individuální. Možnost parkování v okolních ulicích a u městského sportoviště.
Kontakt: E. Řezníčková, tel.: 608 538 991, e-mail: csop.kynspersko@seznam.cz

AKTUALITY 

Co kvete v údolí Ohře?

Den Země na Soosu