Kalendárium: Duben 2019

Jarní krajinou kolem Rýzmberku

 28.4.2019

Vycházka malebnou krajinou zaměřenou na květenu jarního aspektu, procházka třešňovým sadem a návštěva zříceniny hradu Rýzmberk a jeho okolí.  Z nádraží povede cesta přes Starý Dvůr, Rýzmberk, Škarman až do Kdyně i mimo […]

Co přináší řeka

 28.4.2019

Exkurze na obnažené dno přehrady Skalka pod osadu Stein (Skalka). Než se přehradní nádrž Skalka naplní na svoji letní hladinu (442,2 m n. m.) vyroste na jejích obnažených dnech zajímavá květena. Další […]

Obojživelníci Chebska – pískovna Dřenice

 27.4.2019

Poznávání obojživelníků, ukázka snůšek a obojživelníků přímo v terénu. V případě dobrého počasí též časně jarní plevelová květena.  Exkurze bude zahájena na Ypsilonce ukázkou obojživelníků doplněnou odborným výkladem. Dle počasí a nálady se poté vydáme do […]

Do vodního světa pod Knížecím rybníkem

 26.4.2019

Nahlédneme do pestrého a fascinujícího světa vodních plžů, ploštic, brouků, larev vodního hmyzu a dalších skupin bezobratlých živočichů. Zalovíme si v menších i větších rybnících a v potoce. Uvidíme, co žije na […]

Časně jarní květy Chebu

 15.4.2019

Každý rok rozkvétá v chebských ulicích několik časně jarních druhů. Většina z nich velmi rychle vykvete a vysemení v předjaří či na počátku jara. Pojďme jich zkusit najít co nejvíce. Krátká procházka po […]

Na bobří hráze, předjarní květenu a tvrz Pomezná

 14.4.2019

Návštěva bobřích hrází a hradů na Lesním potoce spojená s určováním časně jarních druhů rostlin. Součástí exkurze bude také představení aktuálních rekonstrukčních prací a výsledků archeologického výzkumu tvrze Pomezná doplněné přímou návštěvou stavby a okolních […]

Velikonoční jarmark 2019

 13.4.2019 

V sobotu 13. dubna 2019 se opět uskuteční v Muzeu Cheb Velikonoční jarmark. Jarmark se bude konat již tradičně v prostorách muzejní expozice. Díky probíhající rekonstrukci bude sice o něco menší, ale návštěvníci […]

Setkání příznivců Slavkovského lesa

 12.4.2019

Tradiční výroční setkání s pásmem rozmanitých přírodovědných přednášek a příspěvků pro odborníky i širokou veřejnost. Přijďte se dozvědět, co zajímavého se ve Slavkovském lese událo. Večer bude zakončen volnou zábavou a občerstvením. […]

Doupovské hory, zapomenutý kraj

 5.4.2019

Doupovské hory jsou pravděpodobně nejméně známým pohořím v Čechách, a to i přesto že se jedná o území, které se atraktivitou a zachovalostí své přírody a krajiny může směle srovnávat s našimi […]