13.4.2019

V sobotu 13. dubna 2019 se opět uskutečnil v Muzeu Cheb Velikonoční jarmark. Jarmark se konal již tradičně v prostorách muzejní expozice. Díky probíhající rekonstrukci sice o něco menší, ale návštěvníci nebyli ošizeni o nic zásadního, na co jsou z minulých let zvyklí. Jako každoročně, byla i letos připravena početná zastavení věnovaná tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. Prodejní jarmark doplnil také bohatý doprovodný program.

VELIKONOČNÍ JARMARK 2019

Jak již široká chebská veřejnost stačila zaregistrovat, Muzeum Cheb zůstává v letošním roce pro své návštěvníky uzavřeno. Důvodem je dlouho chystaná technická rekonstrukce budov. Přes probíhající práce nezůstávají příznivci muzea bez některých oblíbených akcí pro veřejnost. Tou poslední byl již dvacátý Velikonoční jarmark v muzeu.

Jarmark se konal opět v prostorách muzejní expozice v sobotu 13. dubna 2019. Díky probíhajícím pracím sice o něco menší, ale návštěvníci nebyli ošizeni o nic zásadního, na co jsou z minulých let zvyklí.

Na návštěvníky opět čekala početná zastavení věnovaná tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. K těm nejpřitažlivějším zcela určitě patřila ta, která dala nahlédnout přímo pod šikovné ruce tvůrců. Všechny návštěvníky potěšila řada řemeslných ukázek, které si v mnoha případech mohli také sami vyzkoušet: paličkování, rozmanité výzdobné techniky pro velikonoční vajíčka, pletení pomlázek a košíků, tradiční předení na kolovratu. Nechyběly ani ukázky oblíbených technik, které pracují s papírem. Se svými výrobky pro jarní a velikonoční výzdobu se jako tradičně představili studenti Střední integrované školy v Chebu. Zaujala také oblíbená velká perníkářská dílna. Děti si vyzkoušely výzdobou velikonočních vajíček.

V průběhu dne čekal na všechny v Muzeu Cheb i bohatý doprovodný program. Ten tvořila vystoupení dětských souborů ze základních a z mateřských škol, dále pak vystoupení tanečně pohybového kroužku Sluníčko z mateřské školy v ulici Osvobození a pěveckého soubor Koťata z 5. ZŠ v Chebu. Odpoledne se představili v pořadu velikonoční pověst žáci literárně dramatického a pěveckého oddělení chebské Lidušky. S pásmem povídání a písniček nazvaným Od masopustu k Velikonocům přišla chebská divadelní skupina Čaplíni.

I v letošním roce se Cheb prostřednictvím Velikonočního jarmarku v muzeu připojil k Velikonoční cestě Durynsko – Sasko – Čechy. V jejím rámci je možné shlédnout malou výstavu věnovanou fenoménu velikonočních kraslic v českém prostředí. Pro její přípravu se Muzeum Cheb spojilo s Turistickým informačním centrem. V jeho prostorách je výstava přístupná od 13. 4. do 28. 4. 2019. Vystaveno je zde mimo jiné i 10 malovaných pštrosích vajec z Berga / Elsteru. Jejich autory mohli návštěvníci jarmarku vidět přímo při jejich výzdobě. Ke shlédnutí je zde také velikonoční koruna z Erga /Elsteru, kterou město Cheb obdrželo od organizátorů Velikonoční cesty ze sdružení Thükop z Berga/Elsteru v loňském roce.