Stejně jako v letech 2019–2020 mapujeme i letos na jaře řeřišnici srstnatou. Není to složité, přidejte se prosím k nám! V časném jaře (od konce března do začátku května) na mnoha místech kvete a plodí řeřišnice srstnatá (Cardamine hirsuta). Jde o jednoletý synantropní druh, v ČR považovaný za nepůvodní, nicméně již před rokem 1500 zavlečený (archeofyt). Donedávna se s ním potkávali spíše jen zahradníci, protože jako plevel zahradnictví a parkových výsadeb je z ČR znám již dlouho. V posledních zhruba deseti letech se však začal rychle šířit na další lokality. V některých oblastech západních Čech jde již o hojný druh, jinde chybí. Pomozte nám zmapovat jeho aktuální rozšíření v západních Čechách.

JAK VYPADÁ 

Velmi pěkné fotografie má Jan Prančl na botany.cz/cs/cardamine-hirsuta. Řeřišnice srstnatá je jednoletá 5–35 cm vysoká bylina. Rostlina má většinou nevětvené přímé, nebo vystoupavé lodyhy vyrůstající z přízemní růžice listů. Lodyhy jsou řídce chlupaté nebo olysalé. Listy v přízemní růžici jsou tří až desetijařmé, jednotlivé lístky se k vrcholu listu zvětšují. Lístky jsou lysé nebo svrchu přitiskle chlupaté, koncový lístek často zvětšený. Listy na lodyze jsou řídké, dvou až čtyřjařmé , od listů přízemní růžice tvarově odlišné s podlouhlými lístky. Květy ve staženém květenství. Korunní lístky bílé, květy 4 až 8 mm velké. Tyčinky 4, vzácně 5 nebo 6. Plodem je šešule dlouhá za zralosti 15 až 25 mm. Plodní stopky a šešule odstávající od lodyhy v úhlu cca 10 až 30°.

KDE HLEDAT 

Řeřišnice srstnatá roste často jako plevel v zahradách, ve sklenících, v záhonech v parcích. Šíří se ale též do udržovaných (sečených) či narušovaných trávníků, podél chodníků, cest, v příkopech cest a silnic apod. Častá bývá na spáleništích, např. na pasekách po spalování klestu. V posledních letech bývá též nalézána na obnažených dnech rybníků, při vodotečích apod.

JAK MAPOVAT 

Každý údaj o výskytu prosíme řádně zadokumentovat:
Místo: (nejbližší obec, podrobný popis místa, ideálně včetně souřadnic – možno odečíst např. na mapy.cz)
Datum: (datum nálezu, záznamu)
Autor: (autor nálezu, záznamu)
Dokumentace: (ideální je herbářová položka, zejména kvůli výskytu dalších příbuzných druhů; postačí ale i kvalitní fotografie – celé rostliny, detailu přízemní růžice, detail květenství). Rostliny můžete po domluvě i donést živé nějakému botanikovi z regionu (pište na jbrabcak@seznam.cz, dáme Vám kontakt). Veškeré informace o výskytu prosím zasílejte taktéž na jbrabcak@seznam.cz.
Nejpilnější mapovatele odměníme publikací z produkce Muzea Cheb!

Problematika příbuzných druhů (pro botaniky a další zájemce)

Řeřišnice srstnatá (Cardamine hirsuta) je podobná dalším druhům rodu. V lesnatých oblastech se vyskytuje řeřišnice křivolaká (Cardamine flexuosa). Liší se zejména zprohýbanou lodyhou a ekologií. Řeřišnice křivolaká roste zejména v okolí lesních cest, na lesních světlinách a vlhčinách. Zajímavým nepůvodním druhem je asijská Cardamine occulta (druh nemá české jméno, z území ČR není dosud publikována, nicméně jsou známy nejméně tři výskyty, M. Ducháček – ústní sdělení). Pro zajímavost uvádíme kresby a rozlišení těchto tří druhů (podle Šlenker et al. 2019).

Celkový habitus řeřišnice Cardamine occulta (A), řeřišnice křivolaké – Cardamine flexuosa (B) a řeřišnice srstnaté – Cardamine hirsuta

Nakreslila Jana Ficová, převzato z práce Šlenker et al. (2019).

Tabulka morfologických rozdílů řeřišnic C. occulta, C. flexuosa a C. hirsuta

Přeloženo a upraveno podle Šlenker et al. (2019). 

Pdf celého článku ve slovenštině
Šlenker M., Zozomová-Lihová J. et Marhold K. 2019:Cardamine occulta – nenápadný neofyt Slovenska. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 41: 13–23

Poděkování

Za svolení použití tabulky, kreseb a uveřejnění pdf celého článku děkujeme hlavnímu autorovi Marku Šlenkerovi, Milanu Valachovičovi šéfredaktorovi Bulletinu Slovenské botanické spoločnosti a Pavolu Mereďovi tajemníkovi Slovenské botanické spoločnosti.

Literatura

Šlenker M., Zozomová-Lihová J. et Marhold K. (2019):Cardamine occulta – nenápadný neofyt Slovenska. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 41: 13–23.
Prančl J. (2010): Cardamine hirsuta L. – řeřišnice srstnatá / žerušnica chlpatá. – botany.cz/cs/cardamine-hirsuta [citováno 8. 4. 2019].