25.2.2024, 15.00

25. února uplyne 390 let od smutné událost, kdy byl v Chebu v prostorách dnešního muzea (Pachelbelův či Městský dům) zavražděn generalissimus císařských vojsk, vévoda Albrecht z Valdštejna. Nabízíme proto možnost připomenout si návštěvou valdštejnské části expozice osobnost tohoto významného českého vojevůdce a šlechtice spolu s okolnostmi, které vedly k tzv. Chebským vraždám. Od 15 hodin proběhne komentovaná prohlídka za symbolické vstupné a zároveň na Valdštejna společně či individuálně pietně vzpomenout na improvizovaném místě v nádvoří muzea, kde bude možné položit květinu či zapálit malou hřbitovní svíčku. Albrecht z Valdštejna je pohřben v kostele sv. Anny v Mnichově Hradišti.