Kalendárium: Červen 2023

Motýli Šibeníku

 24.6.2023

Pod šibenicí to žije. Vrch Šibeník za Přimdou láká výhledy do kraje, má svou zajímavou historii, ale také faunu a flóru. Nás bude zajímat fauna, a to […]

Nech brouka žít

 17.6.2023

Protože se Srdce Poohří věnuje mimo jiné užovce stromové, budou mít návštěvníci možnost seznámit se i s jejím životem. Hlavní náplní však budou různé druhy brouků a […]

Setkání s přírodou u Libockých mokřadů

 17.6.2023

Seznámení s polním mokřadem vzniklým propadem poddolovaného území v blízkosti Kynšperka nad Ohří, který je nápadný svou velikostí i biologickou rozmanitostí. Součástí programu bude projížďka na člunu […]

Za zajímavostmi PR Bystřice

 17.6.2023

Procházka po přírodní rezervaci Bystřice, kde je možné vidět lesní porosty tzv. hercynské směsi, které jsou ponechány bez zásahů. Procházka bude doplněna výkladem botaničky. Oblečení do terénu, pevnou […]

Setkání s hmyzem v botanické zahradě

 16.6.2023

Botanická zahrada je prostor záměrně ovlivňovaný člověkem směrem k velké pestrosti biotopů. Vznikají tak místa, která vyhovují různému hmyzu. Co najdeme pod vlhkými skalami, v sadu starých […]

Rysí den

 8.6.2023

Přijďte s námi strávit den s rysem ostrovidem, naší největší kočkovitou šelmou. Připraveny jsou pro vás přednáška a tvořivá dílna. Podrobnější informace budou sděleny před konáním akce na[…]