13.6.2020

Speciální exkurze za jarní a časně letní květenou NPR Soos. Navštívíme základní biotopy Sooské pánve. Největší pozornost budeme věnovat dominantním a vzácným druhům rostlin slanisek a slaných luk v oblasti Soosu. Neopomeneme ale ani rašeliništní biotopy a jejich květenu. Vzhledem k charakteru exkurze je omezena její kapacita. Hlaste se prosím s předstihem u J. Brabce:

(jiri.brabec@muzeumcheb.cz, popř. tel. 605 240 980).

Za květenou Soosu
Den: sobota 13. června 2020
Čas: 10:15
Místo: Sraz v 10:15 na vlakové zastávce Nový Drahov (cca 200 m od parkoviště na Soosu).
Doprava tam: vlak Cheb (10:00) – Nový Drahov (10:12).
Doprava zpět: vlak Nový Drahov (15:45) – Cheb (15:59).
Trasa: Nový Drahov – slanisko a křemelinový štít na Soosu – rašeliniště severně silnice Nový Drahov – Kateřina (délka cca 5 km; vesměs mimo cesty, jen pro nadšence, holínky nebo průtočnou obuv sebou, namočení a ušpinění jisté!).
Průvodce: RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Poznámka: Vzhledem k charakteru exkurze je omezena její kapacita. Hlaste se prosím s předstihem u J. Brabce (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, popř. tel. 605 240 980). Platí: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“