23.4.2023

U Sedmi rybníků jsme byli na obojživelnících naposledy v roce 2008. Od té doby se v této rezervaci mnohé událo. A co na to obojživelníci? Praktická ukázka poznávání obojživelníků Chebska, pozorování snůšek a obojživelníků přímo v terénu.

Jarní květy Chebu
Den: neděle 16. dubna 2023
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 na Kasárním náměstí pod schody ke kostelu (50°4’53″N, 12°22’15,5″E).
Trasa: Procházka po chebských parcích a dalších trávnících a ruderálních plochách (délka do 3 km).
Průvodce: RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592
Poznámka: Lupa vítána.