28.9.2020

Procházka po Soosu ke Kateřině a zpět. Pozorování a poslech táhnoucích ptáků, povídání o významu Soosu a jeho různých biotopů pro rozličné ptačí druhy. Za příznivých podmínek proběhne i ukázka odchytu a kroužkování ptáků. S sebou vhodná pevná obuv a dalekohled. Od 10.00 hod. komentovaná prohlídka muzea.

Festival ptactva na Soosu
Den: pondělí 28. září 2020
Čas: 8:00
Místo: Exkurze – sraz v 8:00 na parkovišti před vstupem do NPR Soos. Komentovaná prohlídka muzea – sraz v 11:00 před starou budovou muzea (ta bez pokladny). Prohlídka expozice „Ptačí svět Chebska“ s komentářem o jejich historickém a současném výskytu na Chebsku, na Soosu, jejich poznávacích znacích a vazbě na různé typy prostředí.
Náplň: Exkurze za ptáky Soosu (od 8:00). Komentovaná prohlídka muzea (od 11:00). 
Průvodce: Mgr. Lenka Harmáčková, Ph.D. (Muzeum Cheb)
Kontakt: L. Harmáčková, tel.: 607 075 817
Poznámka: Účastníci exkurzí mají vstup do rezervace a muzea zdarma!