zima 2021

Budeme hledat známky života v krajině i živočichy samotné, na obloze, na zemi a možná i pod ní. Dozvíme se, k čemu je v přírodě dobrý starý sklípek rozpadlého domu a jakou drobotinu můžeme potkat na sněhu.

Zjevný i skrytý život zimní krajiny Měchova
Den a čas: zima – bude upřesněno
Místo: Sraz u autobusové zastávky Měchov – Otročín (je tam větší prostor pro parkování u kontejnerů na tříděný odpad).
Doprava tam a zpět: vlastní.
Trasa: Pastvinami a remízky místního ekofarmáře a přilehlého okolí (délka cca 4 km, 2-3 hodiny dle zájmu účastníků).
Průvodce: Libor Dvořák (ZO ČSOP Kladská) a Mgr. Kateřina Dvořáková (ZO ČSOP Kladská, Hnutí Go!)
Kontakt: K. Dvořáková, tel.: 608 131 672
Poznámky: Z cyklu Krajinou Měchova od jara do zimy – pořadatel Hnutí go! (které se stará o vznik střediska ekologické výchovy při ekofarmě v Měchově).
Zvláště za slunného počasí doporučujeme dalekohled.