17.6.2023

Procházka po přírodní rezervaci Bystřice, kde je možné vidět lesní porosty tzv. hercynské směsi, které jsou ponechány bez zásahů. Procházka bude doplněna výkladem botaničky. Oblečení do terénu, pevnou obuv a svačinu s sebou.

Za zajímavostmi PR Bystřice
Den: sobota 17. června 2023
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 v Peci po Čerchovem u obecního úřadu.
Doprava: TAM a ZPĚT: pouze individuální.
Trasa: Cca 6 km tam i zpět po zpevněné lesní cestě. A cca 2 km po lesních porostech přírodní rezervace.
Průvodci: Mgr. Markéta Kašparová a Bc. Miroslav Žižka (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: M. Žižka, tel.: 725 724 957