15.10.2022

Historie NPR Chejlava, lesnické a ochranářské zajímavosti území spojené s ukázkou managementů na podporu přirozené skladby lesních porostů. Trasa exkurze povede od rozcestí nad obcí Srby po zelené turistické značce do NPR Chejlava a lesními porosty EVL Chejlava zpět na místo srazu.

Za zajímavostmi NPR Chejlava
Den: sobota 15. října
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 na rozcestí nad železniční zastávkou Srby (49°31’37″N 13°35’27″E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Od rozcestí nad obcí Srby po zelené turistické značce do NPR Chejlava a lesními porosty EVL Chejlava zpět na místo srazu (délka trasy cca 6 km).
Průvodci: Bc. Miroslav Žižka, DiS. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les) a Radek Šindelář, DiS. (lesník)
Kontakt: M. Žižka, tel.: 725 724 957
Poznámka: Terénní obuv, deštník a svačinu s sebou.

AKTUALITY 

Mezinárodní den archeologie

Chebské krajkářky