29.7.2023

Hydrobiologická vycházka za zajímavostmi života pod vodní hladinou na vodních nádržích PR U Sedmi rybníků. Povíme si o rybách a vodním planktonu, mikroskopických živočiších žijících ve vodě. Vycházka kolem vodních ploch a odběr vzorků v terénu, praktická ukázka měření v ukazatelů vodního prostředí. Na navštívených nádržích budeme lovit vzorky planktonu, případně ryb, a rámcově zhodnotíme jejich ekologický stav. Při teplém počasí možnost cachtání v mělkých rybnících i pro děti (vstup na vlastní nebezpečí za doprovodu rodičů).

Za rybami a vodním planktonem do PR U Sedmi rybníků
Den: sobota 29. července 2023
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 u vstupu na křižovatce cest k PR U Sedmi rybníků (Vojtanov) (50°9’36″N, 12°20’47″E).
Doprava tam a zpět: Pouze individuálně (příjezd autem odbočením ze silnice Františkovy Lázně, Seníky – Starý Rybník). Na místě možnost parkování osobních aut u zpevněné štěrkové cesty k rybníkům poblíž informačního panelu.
Trasa: Od parkovacího místa (srazu) do PR U Sedmi rybníků (celková délka do 3 km, nenáročné, většinou pohyb po cestách a hrázích, ale místy mokré stanoviště či prostup mokřadní vegetací).
Průvodci: Ing. Jiří Sikora (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) a Ing. Marek Baxa, Ph.D. (ENKI, o. p. s.)
Kontakt: J. Sikora, tel.: 702 004 954
Poznámka: Je nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin. Partnerem akce je Projekt RAGO, ENKI, o.p.s.