začátek prosince 2021

Ornitologická exkurze na zimní tah vodních ptáků pořádaná ve spolupráci s Oblastním muzeem Chomutov kolem řeky Ohře od Kadaně po Želinu.

Za ptáky řeky Ohře
Den: sobota začátek prosince 2021
Čas: 9:30
Místo: Sraz v 9:30 v Kadani u mostu (50°22’22″N, 13°16’31″E).
Trasa: Kadaň – Želina po levém břehu Ohře proti proudu směrem ke Kadaňskému stupni (nenáročná trasa, délka cca 5 km).
Průvodci: Bc. Vít Tejrovský (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: V. Tejrovský, tel.: 724 024 114
Poznámka: Přesný termín konání bude včas upřesněn na www.muzeumchomutov.cz a www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz podle aktuálního výskytu vodního ptactva.