29.6.2024

Nejdříve se podíváme, co právě kvete na loukách v PP Louky na Prostředním Žďáru. Poté dále po zpevněné cestě do zaniklé vsi Jalový Dvůr, kde najdeme památné stromy Lípy na Jalovém Dvoře a pozůstatky zaniklé vsi. Povíme si o její historii a zajímavostech v okolí.

Za přírodou a historií na Žďár
Den: sobota 29. června 2024
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 na severním okraji obce Žďár (49°51’36″N, 12°34’47″E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Ze Žďáru na Jalový Dvůr a zpět, celkem cca 5 km.
Průvodci: Mgr., Ing. Markéta Kašparová a Bc. Miroslav Žižka, DiS. (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: M. Kašparová, tel.: 728 496 178
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.