2.7.2022

Ukázka opatření v krajině provedených z dotačních programů Ministerstva životního prostředí spojená s výkladem o přírodních, lesnických a historických zajímavostech regionu. Terénní obuv, repelent a svačinu s sebou. 

Za přírodními a historickými zajímavostmi v okolí Železné
Den: sobota 2. července 2022
Čas: 10:30
Místo: Sraz autobusová zastávka Železná u Bělé nad Radbuzou (49°35’8″N 12°35’16″E).
Doprava: TAM: bus Bělá n. Radbuzou, město (10:06) – Železná (10:25). ZPĚT: bus Železná (13:59) – Bělá n. Radbuzou, město (14:18).
Trasa: Ze Železné nově obnovenou polní a lesní cestou na býv. Valdorf, odtud přes bývalou ves Ruštejn zpět do Železné (délka trasy cca 8 km).
Průvodce: Bc. Miroslav Žižka, DiS. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: M. Žižka, tel. 725 724 957
Poznámka: Terénní obuv, repelent a svačinu s sebou.

AKTUALITY