17.6.2021

Ukázka sloupcovité odlučnosti čediče ve zdejším starém opuštěném lomu, výhledy na krušnohorské pláně, přesun přes horské suťové lesy s pokroucenými buky k horským prameništím a rašelinným loukám s pestrou mokřadní flórou včetně několika druhů orchidejí a masožravých rostlin. Uvidíme jednu z nejbohatších rostlinných lokalit v Krušných horách.

Za bohatstvím starého lomu na Ryžovně
Den: čtvrtek 17. června 2021
Čas: 17:00
Místo: Sraz v 17:00 u přírodní rezervace Ryžovna, přístupová cesta na vrcholu stoupání při silnici Ryžovna–Hřebečná (50°23’54”N, 12°50’19”E).
Doprava: místo je dostupné pouze individuální dopravou (auto, kolo…), v místě možnost parkování.
Trasa: Územím přírodní rezervace (délka 2–3 km, místy středně náročný terén, konec cca ve 20:00).
Průvodci: Ing. Petr Krása (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) a RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary)
Kontakt: P. Krása, tel.: 724 704 449 a J. Matějů, tel.: 730 553 884
Poznámka: Akce se koná za každého, i deštivého počasí. Vhodná je pevná a voděodolná obuv.

AKTUALITY 

Okolím Doubravy

Uklidíme Sorgen

Muzeum Cheb opět otevřeno!