19.6.2021

Vycházka kolem vodní osy centrální části CHKO Slavkovský les, jedinečného historického díla – Dlouhé stoky, nás zavede do starobylých podmáčených lesů NPR Kladské rašeliny, ale uvidíme i nesčetné stopy dlouhodobého působení lidí ve zdejší oblasti. Ponoříme se do tajů lesů a objevíme vzácné okamžiky v přírodě.  

Z Kladské kolem Dlouhé stoky
Den: sobota 19. června 2021
Čas: 8:00
Místo: Sraz v 8:00 před Domem přírody na Kladské (50°1’36″N, 12°40’4″E).
Doprava tam: bus Mariánské Lázně (6:35) – Kladská (7:05) nebo individuálně (parkoviště na Kladské).
Doprava zpět: bus Prameny (14:35) – Mýtský rybník, rozc. (14:43) – Kladská (14:45) – Mariánské Lázně (15:05) nebo individuálně.
Trasa: Kladská – kolem Dlouhé stoky – NPR Kladské rašeliny, část Husí les – rozcestí Mýtský rybník, příp. Prameny (změna trasy vyhrazena; délka cca 8 km; mírně náročné).
Průvodce: Ing. Václav Procházka (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: J. Rolková, tel.: 354 401 968
Poznámka: Nutné oblečení a obuv do terénu, ideálně voděodolnou, dále svačinu a dostatek tekutin.

AKTUALITY 

Okolím Doubravy

Uklidíme Sorgen

Muzeum Cheb opět otevřeno!