18.4.2020 ?

Vycházka do jedinečné postagrární krajiny Doupovských hor. Společně navštívíme květnaté druhově pestré louky u Zvoníčkova a v nich kriticky ohrožený koniklec otevřený a plicník úzkolistý v jejich přirozeném biotopu. 

Vítání jara na Zvoníčkově aneb vzhůru za koniklecem otevřeným
Den: sobota 18. dubna 2020
Čas: 10:00
Místo: Sraz v sedle mezi Hůrkou (Zvoníčkov) a Dubinou u závory (50°20.05910′ N, 13°15.29472′ E).
Doprava tam a zpět: Pouze vlastním dopravním prostředkem (auto, kolo, …), v místě možnost parkování.
Trasa: Mimo turisticky značené cesty na louky u Zvoníčkova, spíše nenáročný terén (délka cca 8 km).
Přednášející: Bc. Radek Fišer (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: R. Fišer, tel.: 724 706 324
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.