17.3. – 8.4.2018

V sobotu 17. března přivezli do Chebu zástupci spolku “Osterpfad – Vogtland /Thükop e. V”. z Berga/Elster velikonoční korunu, která bude v době velikonočních svátků zdobit nádvoří Muzea Cheb. Tradice zdobit v období Velikonoc veřejná prostranství a dvory významných budov ve městech a obcích korunami z chvojí a barevných velikonočních vajíček vznikla před více než sto lety ve franckém Švýcarsku. Od počátku velikonoční koruny jako symbol velikonočních svátků a přicházejícího jara zdobily nejčastěji veřejné kašny i soukromé studny. Postupem času se tento novodobý zvyk stával stále populárnější. Od osmdesátých let 20. století se tak rozšířil v mnoha částech jižního, středního a východního Německa. Velikonoční koruny se tak staly v německy hovořících zemích hlavní součástí velikonoční výzdoby v mnoha městech a obcích, která se sdružují do tzv. Velikonočních cest. Ty pak dávají možnost putovat za touto svéráznou výzdobou a obdivovat zručnost a nápaditost jejích tvůrců.

VIDEOREPORTÁŽ

© TV-Západ

V loňském roce oslovili zástupci spolku “Osterpfad – Vogtland/Thükop e. V”. z Berga/Elster Muzeum Cheb, zda by se svým velikonočním programem pro veřejnost nepřipojilo jako první zástupce na české straně hranice k Velikonoční cestě, jejímiž jsou organizátory. Zároveň učinili nabídku vyrobit pro město Cheb velikonoční korunu, která by zdobila v době velikonočních svátků nádvoří Muzea Cheb. Koruna byla přivezena do Chebu v sobotu 17. března a kolem 11. hodiny byla za účasti zástupců města, Muzea Cheb a Svazu Němců – region Chebsko, se kterým spolek Tükop spolupracuje, přenesena od kanceláře svazu do muzea. Nádvoří muzea pak bude zdobit až do Bílé neděle, tedy 8. dubna.