ZRUŠENO!

Přestože začátkem dubna zůstává ještě Muzeum Cheb z technických důvodů pro veřejnost uzavřeno, jeho pracovníci již v těchto dnech začínají připravovat Velikonoční jarmark v muzeu. Ten letošní, již dvacátý první, se bude konat v sobotu 4. dubna 2020 opět v prostorách muzejní expozice, kde již byla technická rekonstrukce dokončena.

Jarmark bude sice prostorově o něco menší než v minulých letech, ale návštěvníci nebudou ošizeni o nic zásadního, na co jsou zvyklí. Bude na ně opět čekat řada zastavení věnovaných tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. K těm nejpřitažlivějším určitě patří ty, které dají nahlédnout přímo pod šikovné ruce tvůrců. Všechny příchozí zcela jistě potěší ukázky řemesel, které si budou v mnoha případech moci také sami vyzkoušet: paličkování, rozmanité výzdobné techniky pro velikonoční vajíčka, pletení pomlázek a košíků i tradiční předení na kolovratu. Chybět nebudou ani ukázky oblíbených technik, které pracují s papírem. Se svými výrobky pro jarní a velikonoční výzdobu se jako každoročně představí například studenti Střední integrované školy v Chebu. Nebude chybět ani oblíbená velká perníkářská dílna a ani tradiční velikonoční pečení s ochutnávkami velikonočních jídel. I v letošním roce se Velikonoční jarmark v muzeu připojí k Velikonoční cestě Durynsko – Sasko – Čechy. 

 V Muzeu Cheb bude v sobotu 4. dubna od 10 do 17 hodin připraven pro širokou veřejnost bohatý program. Bude se na co dívat, co si vyzkoušet, co se naučit. Nikdo se rozhodně nebude nudit. Na všechny, kteří chtějí strávit příjemný a inspirativní den, se těší pracovníci Muzea Cheb.