listopad − prosinec 2017

Muzeum Cheb uspořádalo vánoční výtvarnou soutěž pro děti na téma: SNĚHULÁK. Soutěž byla koncipována pro 5 věkových kategorií (MŠ, ZŠ 1. a 2. stupně, školní družiny a malotřídní školy). Jednotlivci i třídní kolektivy vyráběli sněhuláky z netradičních materiálů. Soutěžní práce jsou až do konce prosince vystaveny v expozičních prostorách muzea. O vítězi soutěže rozhodli svými hlasy návštěvníci.

Fotogalerie

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo
ve středu 20. prosince 2017 v 10:00 hodin ve Valdštejnské obrazárně
za přítomnosti médií, sponzorů a veřejnosti.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

soutěžních prací 53, sněhuláků 362, hlasujících 2 921

kategorie – MŠ

MŠ Brandlova Cheb
Jesle a stacionář s očními vadami Cheb
– odd. Rybičky
MŠ Bezručova Cheb – odd. Ptáčata

kategorie – 1. st. ZŠ

1.ZŠ Cheb – 3. B
4.ZŠ Cheb – 1. C
5.ZŠ Cheb – 1. B

kategorie – ŠD, kroužky

DDM a ŠD Františkovy Lázně
3. ZŠ Cheb – ŠD
SCHŠ Cheb – ŠD

kategorie – Malotřídní školy

ZŠ a MŠ Tři Sekery
ZŠ a MŠ Milhostov
ZŠ a MŠ Lipová

kategorie – 2. st. ZŠ

2. ZŠ – 8. A
ZŠ Kostelní náměstí Cheb
ZŠ Františkovy Lázně – 7. B /Žaneta Martinovičová, Natálie Dingová/

Zvláštní ocenění – keramika

5. ZŠ Cheb Keramický kroužek
3. ZŠ Cheb Keramický kroužek
6.ZŠ Cheb Keramický kroužek

Zvláštní ocenění muzejníků

1. ZŠ Cheb – 2. B