26.12.2018, 18.00

Ani v letošním roce nebude v programové nabídce vánočního času chybět koncert Peškova komorního orchestru. Bude se konat jako každoročně na svátek Sv. Štěpána, 26. prosince, a již potřetí ho bude hostit Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb. Začátek koncertu je plánován na 18. hodinu. Chebský komorní orchestr, sdružení amatérských hudebníků chebského okresu, založil roku 1983 pan Miroslav Pešek. Od té doby se celé generace muzikantů nejrůznějších profesí ve svém volném čase scházejí ke zkouškám, aby radost z hudby předali dvakrát za rok posluchačům na pravidelných koncertech.

Tradicí souboru se stává péče o muzikantský dorost – jako sólisté obligátně vystupují ti nejnadanější žáci ZUŠ našeho regionu. Někteří z těchto talentovaných hráčů pokračují v profesionální kariéře na hudebních konzervatořích, jiní se po čase vracejí do orchestru jako jeho řadoví členové. Od roku 1983 se orchestr schází pod vedením Zuzany Puchelové, dcery jeho duchovního otce a zakladatele.

V programu letošního vánočního koncertu zazní skladby H.I.F.Bibera, A.Vivaldiho, M.Ravela, J.I.Lineka, J.K.Vaňhala, K.Jenkinse. Společně s komorním orchestrem vystoupí také smíšený sbor Špalíček pod vedením E. Kůrkové, jako sólistka se představí Sophie Legat (zobcová flétna).