16.6 − 17.9.2017

Výstava pochází ze soukromé sbírky vah a měřidel strojního inženýra Jana Mynáře z Brna. Základem jeho sbírky je kovářsky vyvedená váha, kterou nalezl v Bílých Karpatech. Od té doby uplynulo přibližně čtyřicet pět let a nyní vlastní zhruba 300 kusů vah nejrůznějších typů. Jan Mynář se tedy nespecializuje na konkrétní druh jako jsou například kuchyňské váhy, pro něj jsou důležité spíše systémy, ale především jejich speciální určení. Majitel sbírky, který si sám přístroje také restauruje s využitím původních materiálů, vlastní i různé rarity jako kupříkladu váhy na zjišťování hmotnosti dobytka. Dalšími z této řady jsou váhy určené na měření hmotnosti drog, či váhy sovětské armády na určování lavinového zatížení. Na výstavě se představí i přístroj na měření hmotnosti s vročením 1743 určený pro penězoměnce a s etalony v té době známých měn.