rok 2020

V letošním roce se Muzeum Cheb připojuje k 10. ročníku celostátního cyklu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, v jehož rámci je každý rok věnován jednomu významnému šlechtickému rodu. Pro letošní rok byli vybráni „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“ (více k celému projektu na www.npu.cz) a Muzeum Cheb bude v jeho rámci připomínat osobnost Albrechta z Valdštejna. V Chebu byl valdštejnský rok symbolicky zahájen 25. února 2020 v 10 hodin před muzeem uctěním památky Albrechta Valdštejna a připomínkou jeho tragické smrti v prostorách muzejní budovy roku 1634.

V průběhu roku se budou v muzeu konat další akce, z nichž nejvýznamnější bude chebská Muzejní noc 23. května s otevřením další místnosti Valdštejnského okruhu pro veřejnost a Dny evropského dědictví (EHD) 19. září, které budou cyklus těchto akcí symbolicky zakončovat. V ročním programu Muzea Cheb nebudou chybět kostýmované prohlídky Valdštejnského okruhu, „valdštejnské kino“ s projekcí filmů v romantických kulisách muzea a přednáška „Invitia Invidia“ o Albrechtovi z Valdštejna v den výročí jeho narození 15. září.

Muzeum Cheb nezapomene ani na dětské návštěvníky – speciální akcí pro děti bude 27. března Noc s Andersenem a Valdštejnem. Školy mohou po celý rok navštěvovat speciální valdštejnský muzejní program pro děti.

Valdštejnské akce 2020

 • 25. 2. zahájení v Chebu – položení květin k pamětní desce na budově muzea
 • 27.-28. 3. Noc s Andersenem na valdštejnské téma
 • 23. 5. Muzejní noc s programem na valdštejnské téma
  – otevření další místnosti Valdštejnského okruhu
  – „valdštejnské kino I“ (Dívka v modrém)
 • 26. 6. „valdštejnské kino II“ (Popel a hvězdy, 1. část)
 • 10. 7. „valdštejnské kino III“ (Popel a hvězdy, 2. část)
 • 25. 7. komentované prohlídky Valdštejnského okruhu v kostýmech
 • 15. 8. komentované prohlídky Valdštejnského okruhu v kostýmech
 • 14. 9. přednáška „Invitia Invidia“ o Albrechtovi z Valdštejna
 • 19. 9. EHD – vstup zdarma, komentované prohlídky Valdštejnského okruhu v kostýmech

Součástí tohoto projektu bude také vytvoření nové haptické stezky Valdštejnským okruhem nejen pro nevidomé a chybět nebudou ani nové, zcela originální valdštejnské propagační předměty.