V DUCHU VALDŠTEJNŮ

/V duchu Valdštejnů

V duchu Valdštejnů

Po stopách šlechtických rodů

V roce 2020 se Muzeum Cheb připojilo k 10. ročníku celostátního cyklu Národního památkového ústavu „Po stopách šlechtických rodů“, v jehož rámci je každý rok věnován jednomu významnému šlechtickému rodu. Pro rok 2020 bylo vybráno téma: „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“. Osobnost Albrechta z Valdštejna je úzce spjatá s Chebskem a především s chebským muzeem, v jehož budově byl 25. února roku 1634 zavražděn. Muzeum Cheb připravilo několik kulturních a výstavních akcí, zaměřených na tuto významnou historickou osobnost.

Historička muzea Michaela Bäumlová je autorkou článků reflektujících Valdštejnovu osobnost v dějinných kulisách  Chebska 17. století.

Chebské vraždy 1634 ve svědectví Johna Gordona

Michaela Bäumlová

Ve fondech Rakouského státního archivu se dodnes dochoval hojný materiál k českým dějinám. Mezi akty z období Třicetileté války se nachází i nenápadný papírový dvojlist pokrytý německým textem, na jehož vzniku se očividně podíleli dva lidé. Jeden z nich stvořil […]

Poslední šláftruňk Albrechta z Valdštejna

Michaela Bäumlová

Hlášení velitele chebské pevnosti Johna Gordona („Pravdivá zpráva o všem, co se sběhlo a událo od 24. února do 28. téhož měsíce během příjezdu vévody frýdlantského a jeho stoupenců a po něm následujícího vykonání rozsudku nad týmiž“) z roku 1634 […]

Valdštejnové a chebská kyselka

Michaela Bäumlová

Již poeta Caspar Bruschius před polovinou 16. století připomínal, že se: „nedaleko před [chebskou] Mostní branou“ nachází „vynikající a známé zřídlo mající kyselou vodu a proto také zvané Seyerling [tj. kyselka]. Tuto vodu je velmi zdravé a příjemné pít, a […]

Albrecht z Valdštejna a Chebští před 390 lety

Michaela Bäumlová

 Od posledního dubnového týdne do sklonku května 1630 pobýval Albrecht z Valdštejna na léčebném pobytu v Karlových Varech. Obrovský vévodův doprovod po tři týdny zásobovalo i město Cheb, jež do lázní dodalo krmivo (seno a neuvěřitelných 1000 strychů ovsa), stelivo […]