září 2021

Budeme pozorovat bezobratlé živočichy na stepi i v lese, v mokřadu, v rybníku i v potůčku. Zájemci z řad dětí i dospělých si mohou vyzkoušet lov ve vodě planktonkou či cedníkem a lov na louce smýkací sítí (živočichy samozřejmě po prohlédnutí vypustíme). Uvidíme, jak ekologický způsob obhospodařování místa pozitivně ovlivňuje vše živé.

Šneci, vážky i motýli, aneb drobná havěť v okolí Měchova
Den a čas: září – bude upřesněno
Místo: Sraz u autobusové zastávky Měchov – Otročín (je tam větší prostor pro parkování u kontejnerů na tříděný odpad).
Doprava: vlastní.
Trasa: Pastvinami, remízky, kolem tůněk a potoka na pozemcích místního ekofarmáře (předpokládaná délka exkurze: 2-4 hodiny dle zájmu účastníků, cca 3 km).
Průvodce: Libor Dvořák (ZO ČSOP Kladská) a Mgr. Kateřina Dvořáková (ZO ČSOP Kladská, Hnutí Go!)
Kontakt: K. Dvořáková, tel.: 608 131 672
Poznámky: Z cyklu Krajinou Měchova od jara do zimy – pořadatel Hnutí go! (které se stará o vznik střediska ekologické výchovy při ekofarmě v Měchově).
Holínky výhodou!

AKTUALITY 

Okolím Doubravy

Muzeum Cheb opět otevřeno!