26.10.2018

Již tradiční, v pořadí sedmé, setkání přátel přírody v Karlových Varech. Pásmo krátkých přírodovědných přednášek pro širokou veřejnost. Podělte se s námi o svá přírodovědná pozorování a objevy z přírody Karlovarského kraje.

Den: pátek 26. října 2018
Čas: 16:00
Místo: Krajská knihovna Karlovy Vary, sál Dvory (Závodní 378).
Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884 a P. Krása, tel.: 724 704 449

VII. Setkání příznivců přírody Karlovarska:

Krajská knihovna Karlovy Vary, 26.10.2018, 16:00

PROGRAM

Bc. Štěpánka Turnová
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Léčivé radioaktivní prameny na smrčinském  granitu. 
Přednáška je zaměřena na léčivé radioaktivní prameny v okolí Skalné a Plesné. Jejich léčivé účinky a využití v medicíně. 

RNDr. Pavel Jaška, Ph.D.
AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les
Slavík modráček v NPR Soos – dva roky projektu RAS
Mimořádný význam národní přírodní rezervace Soos nespočívá zdaleka jen v dozvucích dávné vulkanické aktivity nebo v pláních holé země, která upomíná na dřívější těžbu humolitů a křemeliny. Před zraky turistů jsou z velké části skryty rozsáhlé bažiny, které dělají ze Soosu mokřadní perlu nadregionálního významu. Právě tam se lze setkat s řadou velmi vzácných druhů rostlin a živočichů. Slavík modráček, jeden z našich nejkrásnějších zpěvných ptáků, patří mezi ně.

Ing. Petr Uhlík
Muzeum Sokolov, p. o.  Karlovarského kraje
Lidská činnost a diverzita lichenoflóry v Krušných horách
Hospodaření člověka s přírodními zdroji směřuje často k omezení druhové různorodosti naší přírody. V některých případech ale může druhově chudou krajinu významně obohatit.

RNDr. Eva Kadlecová
Česká geologická služba
Plži v silicitech sokolovské pánve a nejen tam.
Fosilie jako doklady historie naší Země nacházíme v různých horninách různým způsobem zachované. Ať v usazeninách či vulkanoklastikách, jak je tomu v okolí Karlových Varů nebo v silicitech, jak je tomu v Sokolovské pánvi. Jednou z hojných zkamenělin v terciérních horninách západních Čech jsou plži, sladkovodní i suchozemští. Seznámíme se s jejich společenstvy, dosavadními znalostmi o nich i s perspektivami dalšího výzkumu plžů v západočeském terciéru.

Bc. Lukáš Smola
August Maria Glückselig (1809–1870)
Základní seznámení s životem a dílem významného lékaře a přírodovědce, žijícího od roku 1833 v Lokti.

RNDr. Jan Matějů, Ph.D.
Muzeum Karlovy Vary, p. o.  Karlovarského kraje
Sysli na Karlovarsku, se zvláštním přihlédnutím k golfovém hřišti
Jaký byl historický výskyt syslů na Karlovarsku? Jaký je stav jediné současná populace na golfovém hřišti v Olšových Vratech – mimo jiné nejzápadnější populace sysla obecného v Evropě?