13.6.2018

Volná místa na exkurzi s muzejními botaniky celé ČR. Budeme putovat hadcovým hřebenem od Sítin k Pramenům přes mokřiny s kvetoucím rožcem kuřičkolistým (endemit ČR), borové lesy na hadcích (chrastavec rolní hadcový, hadcové sleziníky) a slatinné louky v PR Mokřady pod Vlčkem. Dále navštívíme dle zájmu a času NPR Křížky nebo PP Dominova skalka s hadcovými sleziníky a hybridy rožce kuřičkolistého a rolního, popř. další lokality.

Den: středa 13. června 2018
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 v Chebu na autobusovém parkovišti v Komenského ulici u VZP (50°4’50″N, 12°22’24″E).
Doprava tam a zpět: exkurzní autobus.
Trasa: Lesní cesta od Sítin přes Vlčí hřebet k mokřadům (volný mokřadní terén) a do Pramenů (cca 4 km); následně přesuny busem na další lokality vesměs s kratšími výsadky (do 2 km).
Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980
Poznámka: Oblečení a obuv do terénu. Na některých místech půjdeme přímo bažinami a mokřady – holinky doporučovány. Vzhledem k omezené kapacitě exkurzního autobusu je nutné se závazně přihlásit. Prosím hlaste se s předstihem u J. Brabce (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, popř. tel. 605 240 980).

AKTUALITY 

Smrt pohledem archeologie