2.7.2022

Výjimečná příležitost poznat unikátní lokality velké přírodovědecké hodnoty a zároveň přispět k jejich důkladnějšímu prozkoumání. Navštívíme orchidejové mokřady s tisícovými populacemi prstnatců, ověříme stav zdejších populací hmyzožravých rostlin, pokusíme se nalézt extrémně vzácnou kapradinku vratičku heřmánkolistou. Bude-li nám přát počasí, jistě potkáme některé ze zdejších druhů plazů či rašelinomilných motýlů. Nebudeme se vyhýbat průzkumu kaluží, abychom doplnili znalosti o populacích obojživelníků. Víte, co je to salajka a k čemu se využívá? Jaký druh má hluboce trojklanný pysk? A co rašeliník střecholistý, je lepší na střechu nebo k osobní hygieně?

Rudenská prameniště a Chaloupky
Den: sobota 2. července 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 u kostela Navštívení Panny Marie v Rudném (50°21’07″N, 12°41’12″E).
Doprava tam: individuální nebo vlak Karlovy Vary (7:55) – Vysoká Pec (8:24) a dále pěšky.
Doprava zpět: individuální nebo Vysoká Pec (15:30, 17:12) – Karlovy Vary (16:04, 17:42).
Trasa: Terénní vycházka za botanickými i zoologickými zajímavostmi přírodní památky Rudenská luční prameniště a oblasti zaniklé osady Chaloupky v Krušných horách (délka 8–9 km). Téměř celá trasa povede mimo cesty náročným a místy podmáčeným terénem. Vhodné pro zdatnější návštěvníky.
Průvodce: Mgr. Vladimír Melichar (přírodovědec, Pila)
Kontakt: V. Melichar, tel.: 606 405 384
Poznámka: Nutné holínky nebo alespoň vyšší pohorky, při pátrání po botanických klenotech nelze vyloučit ani hlubší zaboření do humolitu. Svačinu s sebou!

AKTUALITY