18.4.2018, 19.00 

Radim Vojíř se narodil v roce 1976 v Chebu. Od raného dětství se jako nadaný žák místní hudební školy aktivně zapojoval do hudebního dění ve městě, a to především jako člen dechového orchestru mladých. Profesionální hudební kariéra Radima Vojíře se naplno začala rozvíjet v roce 1990, kdy se stal studentem klavírní hry na konzervatoři v Teplicích ve třídě profesora Petra Slavíka. Dalším velmi důležitým krokem bylo přijetí na Hudební akademii AMU v Praze, kde se Radim Vojíř pod vedením profesorů Borise Krajného a Květy Bílinské začal věnovat studiu těch nejnáročnějších děl klavírní literatury. Vyvrcholením klavírního studia se stalo dvouleté působení na renomované Vysoké hudební škole Franze Liszta v německém Výmaru pod vedením profesorky Gundy Köhler-Scharlach.

Své hudební vzdělávání si Radim Vojíř průběžně doplňuje účastí na mistrovských kurzech u předních světových klavírních virtuózů, jakými jsou Lazar Berman či Eugen Indjic. V roce 2002 byl účastníkem Klavírní letní školy, pořádané v rámci festivalu Mitte-Europa. V průběhu své dosavadní klavírní kariéry se Radim Vojíř úspěšné účastnil mezinárodních klavírních soutěží po celé Evropě. Největšího dosavadního úspěchu dosáhl na klavírní soutěži Pražského jara a Chopinově mezinárodní klavírní soutěži v Mariánských Lázních. V průběhu své hudební kariéry koncertoval Radim Vojíř v mnoha sálech nejen v Čechách, ale i v Německu, Rakousku, Rusku či Francii. Stalo se už tradicí, že Radim Vojíř vystupuje v Chebu v rámci KPH jednou za dva roky. Vždy si přiveze zajímavé hosty ať od nás nebo ze sousedního Německa.

Doufáme, že prostředí obrazárny umocní umělecké zážitky všech zúčastněných posluchačů. Informace o jednotlivých koncertech najdete na internetových stránkách:

  Kulturního centra Svoboda Cheb…