29.6.2024

V rámci cyklu Valeč – brána Doupova se vydejte na netradiční exkurzi do zámeckého parku s průvodkyní Ing. Lenkou Křesadlovou, Ph.D., která je přední českou odbornicí na historické parky a vede Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži. Díky jejím znalostem a zkušenostem uvidíte valečský zámecký park v nových souvislostech.

Prohlídka parku zámku Valeč s Lenkou Křesadlovou
Den: sobota 29. června 2024
Čas: 15:00
Místo: Sraz v 15:00 zámeckém parku Valeč u infocentra a kavárny Prádelna.
Trasa: Procházka po zámeckém parku ve Valči.
Průvodce: Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. (NPÚ – územní odborné pracoviště Kroměříž)
Kontakt: M. Petrová, tel.: 724 663 563, e-mail: petrova.marketa@npu.cz
Poznámka: Další podrobnosti na www.zamek-valec.cz.