Na poslední část roku muzeum připravilo pro návštěvníky hned dvě zajímavé výstavy. Ta první s názvem Kostelíček boží. Kapitola ze Slabikáře návštěvníka památek…, připomíná osobnost historika umění Jaroslava Herouta (1928–2015), který v roce 1978 vydal Slabikář návštěvníků památek, jakýsi ilustrovaný klíč k poznávání památkových objektů, jejich součástí a mobiliáře. Muzeum Cheb u příležitosti výročí vzniku publikace a výročí autorova narození otevírá Slabikář na stránkách věnovaných kostelům a kaplím a k výkladovým heslům připojuje trojrozměrné předměty ze svých sbírek a z vlastnictví Kanonie premonstrátů Teplá. Návštěvníci se seznámí se základními stavebními součástmi, vybavením a účelem katolických sakrálních staveb. Kurátorkou výstavy je Michaela Bäumlová, vernisáž proběhne ve čtvrtek 11. října v 17:00 ve Valdštejnské obrazárně. 

Ve čtvrtek 25. října se uskuteční v rámci 100. výročí  vzniku republiky vernisáž výstavy Cheb nebo Eger?, která připomene specifickou situaci Chebu v roce 1918 a neklidný rok 1938. Výstavu bude možné zhlédnout v jednom ze sálů tzv. nové expozice do konce tohoto roku.

U příležitosti oslav Mezinárodního dne archeologie jsme na sobotu 20. října připravili dvě vycházky po archeologických památkách města Chebu… Archeoložka Markéta Janáková nás provede historickým centrem a seznámí s výsledky nejnovějších archeologických výzkumů (např. v Provaznické ulici či na Kasárním náměstí). Sraz zájemců o historii města bude před vchodem do muzea v 10:00 nebo ve 14:00.

Mykologický klub Slavkovský les připravil ve spolupráci s naším muzeem na sobotu 13. října tradiční mykologickou exkurzi nazvanou Poznávání podzimních hub aneb zamykání lesa na Zelené hoře… Sraz účastníků je v 9:00 pod Chebským hradem u dřevěné kryté lávky přes řeku. Trasa vycházky povede přes Myslivnu pod rozhlednu na Zelenou horu, kde se uskuteční malá výstava nalezených hub. Na exkurzi nezapomeňte vhodné oblečení, obuv do terénu, košík na houby, případně špekáčky na opečení.

Během celého měsíce zveme žáky základních škol z Chebu a okolí na scénické čtení První republika v podání herců Západočeského divadla Jindřicha Skopce a Radmily Urbanové.

Závěr měsíce bude patřit dětem z DDM a ŠD Luby, pro které tentokrát muzejní pedagožka Milena Pečárková připravila program na Chebském hradě. Děti se po celý den budou zábavnou formou podrobněji seznamovat s historií této ojedinělé kulturní památky.