zrušeno !

Přednáška o stavu přírody u nás, ale i ve světě, a jak to všechno souvisí s lidským zdravím. Dotkneme se např. vlivu globálního oteplování na biotu, povíme si o devastaci přírodního prostředí zemědělstvím a vlivu polutantů na organismy včetně člověka.

Proč vymírají druhy a proč jsme nemocní
Den: středa 4. prosince 2019 – zrušeno !
Čas: 18:00
Místo: Správa CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Mariánské Lázně).
Přednášející: RNDr. Pavel Jaška, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: P. Jaška, tel.: 602 213 347