21.5.2022

Seznámení účastníků exkurze s novou lokalitou vykoupenou Českým svazem ochránců přírody v rámci programu Místo pro přírodu. Mokřad je unikátní výskytem celé řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (např. pěchava slatinná, ostřice Davallova, vachta trojlistá, prstnatec májový).

Přírodovědná exkurze za chráněnými rostlinami na mokřady u Kamenného Dvora
Den: sobota 21. května 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 v parku vedle hřbitova v Kynšperku nad Ohří (50°6’44″N, 12°31’51″E).
Trasa: Od hřbitova na lokalitu u Kamenného Dvora a zpět (cca 5 km).
Průvodci: Ing. Eva Řezníčková (ZO ČSOP Kynšpersko) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: E. Řezníčková, tel.: 608 538 991
Poznámka: Obuv a oblečení do velmi podmáčeného terénu. Ideálně holínky nebo průtočnou obuv.